Fluweelboomstraat l Arnhem

81 woningen in de wijk Monnikenhuizen in Arnhem
Opdrachtgever: Volkshuisvesting Arnhem
Realisatie 2019-2020

In 2016 zijn de eerste stappen gezet om mee te denken in de bouwkundige, energetische en architectonische aanpak van deze woningen. Per pand zijn 3 eenheden gezamenlijk aangesloten op een collectieve ketel. Technisch gezien is gekeken wat nodig is om deze woningen energiezuiniger te maken en de energielasten te verlagen.

De uiteindelijke doelstelling was het comfort te verhogen door de schil aan te pakken, energiezuiniger te maken minimaal label B met enkele aanvullingen vanuit onderhoud, lekkages in de souterrain te verhelpen en de vuilwaterpomp te vervangen. Daaraan is toegevoegd het complex van het gas afhalen.

Wij zijn bij dit project betrokken om de meest praktische aanpak te realiseren waarbij installaties ondergeschikt zijn ten opzichte van de schil. We hebben diverse partijen bijeengebracht die met hun deskundigheid de diverse vraagstukken hebben aangepakt. Onder andere Woonconnect is bij het project betrokken om architectonisch, vergunningstrajecten en energetische doorberekeningen te realiseren. Innodak is betrokken bij de vervanging van de daken. De Groot is betrokken bij het realiseren van de E-installatie waaronder complete opwarming van de woningen en de PV-panelen. Wij zijn betrokken bij de overige werkzaamheden zoals W-installatie verbouwing, kozijnvervanging en schilderwerk.

Om achter de juiste keuzes te staan, is een proefblok gerealiseerd. Met de kennis van dit blok is de renovatie uiteindelijk uitgevoerd.

Uiteindelijk:

  • Zijn alle woningen All-Electric
  • Is de indeling van de souterrainwoning compleet gewijzigd en opnieuw ingedeeld
  • Zijn alle woningen energetisch naar Label B gebracht.

Het was een enorme uitdaging voor alle partijen, de opdrachtgever en de huurders met een resultaat waar we trots op zijn.