OVER ONS

Sinds 2011 

Van de Kerkhof onderhoud & renovatie is in december 2011 opgericht door Peter van de Kerkhof. Inmiddels werken we met een mooi team van professionals vanuit een duidelijke visie: heldere communicatie is de basis voor kwaliteit. Door inhoudelijk echt samen te werken met opdrachtgevers, partners en medewerkers maken we het verschil. We weten wat er speelt in onze branche en maken duidelijke afspraken met alle betrokkenen als basis voor succes.

Onze missie

Verschil maken doe dus je samen met je opdrachtgever, daar zijn we van overtuigd. We delen onze deskundigheid en zorgen voor de juiste specialist op de juiste plek. Ook werken we graag met een zorgvuldig werkplan. Ons ‘Zes stappen plan’ is voorzien van meetbare omschrijvingen van het gewenste resultaat. Onze opdrachtgevers krijgen een volledige offerte met heldere omschrijvingen, zodat ze het hele proces kunnen monitoren. Zo werken we samen naar het beste resultaat.

Duurzaamheid

Duurzaam onderhoud geeft je vastgoed toekomst. Dat begint bij goede zorg en service. Kies dan niet voor een vluchtige korte termijn oplossing, maar een degelijke uitvoering die toekomstigbestendig is. Een meerjarenonderhoudscontract is dan een garantie dat je vastgoed op het gewenste niveau blijft. Een deskundig plan is van levensbelang. Een prima motivatie om dat in handen te geven van het team van Peter van de Kerkhof Onderhoud & Renovatie.

Duurzaam betekent ook geen onnodige materialen verspillen en verstandige keuzes maken in de aanpak. Duurzaam betekent voor ons een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die jarenlang standhoudt. Dat bespaart zoveel energie en tijd die je liever in het onderhoud zelf steekt.

Eigenlijk is deskundig vastgoedbeheer altijd maatwerk. Zo investeren we samen tijd en moeite in een passende oplossing die werkelijk rendeert. Wij hebben de ervaring, de vakmensen en de expertise en gaan graag met u in gesprek. Zo kies je ook voor de meest duurzame oplossing.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor ons hoort dat op een natuurlijke manier bij onze manier van werken. Als team nemen we de verantwoordelijk voor een goed (bedrijfs)resultaat, met oog voor omgeving en maatschappij. We zetten ons in voor een goede toepassing van wet- en regelgeving zodat onderhoud en renovatie veilig en verantwoord gebeuren. We kiezen zeker niet voor onnodige of dure oplossingen met overbodige details. Het moet gewoon goed, duurzaam  en veilig gebeuren. Dat betekent dat we zorgvuldig en bewust omgaan met materialen, met oog voor het milieu. Dat geldt niet alleen voor ons eigen team maar ook voor de partners die we kiezen. 

We zijn trots maar ook zuinig op onze mensen.  Vaklui die hun ambacht beheersen, goed kunnen communiceren en oog hebben voor wat er op de wereld gebeurt. In het kader van social return willen we bijdragen aan werkmodellen waarin bijvoorbeeld mensen met afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen. Onze medewerkers kunnen en willen samenwerken met mensen met beperkingen.

Leerlingen krijgen kansen, om ervaring op te doen.  Op veel werken is het mogelijk en soms zelfs wenselijk om een mix van vaklui en ‘leerlingen’ en/of mensen met een beperking in te zetten. Of kansen te bieden aan jongeren die duidelijk minder kansrijk zijn

Wij werken desgewenst samen met sociale werkplaatsen en onderwijsinstellingen en zetten maatwerkoplossingen op waarbij de eigen inbreng zo optimaal mogelijk is. Zo is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meer dan een loze kreet, we gaan graag een stapje verder. Want ook hier telt: samen maak je ook hierin het verschil.

Zes Stappen Plan

Door met alle betrokkenen binnen een project samen te werken, afspraken te maken en het doel van de opdrachtgever duidelijk te hebben, communiceren wij altijd op een heldere manier en kent iedereen zijn rol. Transparante communicatie is de succesfactor. Stap voor stap voeren we de gezamenlijke afspraken uit. Het proces is overzichtelijk en de resultaten meetbaar. We weten dus precies wat we van elkaar mogen verwachten.