ADVIES

Wij nemen graag de tijd om u goed te adviseren

DESKUNDIG ADVIES

 

Onderhoud en renovatie is ons vak. We gebruiken onze kennis, ervaring en onze visie op het rendabel beheren van vastgoed graag voor een deskundig advies waarmee u uw vastgoed (weer) een toekomst geeft. Realistisch, maakbaar en betaalbaar.

 

Graag delen we ook het brede netwerk dat we hebben opgebouwd. Dat levert een goed onderbouwd advies en een stevig plan op. Ons advies houdt niet op bij het beantwoorden van vragen. Wij onderzoeken ook graag de minder voordehandliggende mogelijkheden, we bieden alternatieven en denken aan de gevolgen.

Inspectie en diagnose

 

We inspecteren uw vastgoed en bekijken hoe we door goed onderhoud en preventieve oplossingen, gebreken of extra onderhoud kunnen voorkomen. Naast het uitvoeren van technische analyses bekijken we de objecten in relatie tot de esthetische wensen. Als we  gebreken zien dragen we natuurlijk ook oplossingen aan.

Uit ervaring weten we: hoe beter het onderzoek  en de inspectie bij de start van een project, hoe kleiner de kans op meerwerk en overschrijding van het budget.

‹  Op dit beeld dat is gemaakt met een warmtecamera, zien we bijvoorbeeld waar een gebouw warmte verliest en beter geïsoleerd kan worden.

Risicoanalyse

 

Met de risicoanalyse zorgen we dat uw weet waar u aan toe bent. Op basis van onze inspecties leveren wij de informatie die nodig is om goed onderbouwde keuze te maken. Denk daarbij aan overwegingen als: Wilt u direct starten met al het benodigde onderhoud of stellen bepaalde werkzaamheden uit? Waar liggen de risico’s en waar ligt het beste rendement voor de langere termijn? Welke prijs-kwaliteitverhouding past bij de gewenste resultaten?

Samen met u doorlopen wij de termijngevolgen en we stemmen ze af op uw keuzes en plannen. Uiteraard is onze analyse gericht op het voorkomen van onverwachte risico’s, extra investeringen in de toekomst en waardevermindering van uw vastgoed.

MJOP Meerjarenonderhoudsplan

Van vitaal belang voor een systematisch beheerbeleid is het onderhoudsprogramma, een plan dat over meerdere jaren loopt. We brengen het onderhoudsgedrag van onderdelen van het pand in kaart, prognosticeren de werkzaamheden en zetten die uit in een planning. We kijken naar het gewenste kwaliteitsniveau: technisch en esthetisch. Daarnaast houden we rekening met tijd (planning), budget en van toepassing zijnde wet-en regelgeving (inclusief eventuele huisregels). Het hoort bij de tweede stap in ons ZesStappen plan.

Ook hier geldt: het onderhoudsprogramma brengen we samen in kaart. We koppelen de werkzaamheden aan een planning in tijd en drukken de werkzaamheden uit in geld. Hierdoor beschikt u altijd over een betrouwbaar en transparant onderhoudsplan. Bovendien geldt bij ons dat het onderhoudsprogramma geen statisch meerjarenplan is. Jaarlijks volgt er een update en kunnen we de planning aanpassen aan de actualiteit. Het is maar net wat het beste is voor de toekomst van uw vastgoed.

Technisch advies schilderwerk

 

Ons advies is veelomvattend. Daarom vinden we bij onze advisering technisch maatwerk zo belangrijk. Neem bijvoorbeeld het verftechnisch advies. Wat is de technische staat van de ondergrond? Wat is het gebruik van het te onderhouden vastgoed? Welke kwaliteitseisen heeft de opdrachtgever? Dat zijn allemaal vragen waar wij wel raad mee weten.

Samen maken wij een advies met specificaties in begrijpelijke taal. Een advies dat bijdraagt aan bewuste keuzes, meetbare resultaten en een optimaal onderhoudsrendement.

Schilderen

Kleurhistorisch onderzoek

Bij monumentale panden gaat het niet alleen om goed onderhoud, maar ook om behoud van de historische waarde. Oorspronkelijke elementen vragen om zeer specifieke deskundigheid.  Oorspronkelijke details en kleurgebruik worden door ons team nauwkeurig in kaart gebracht.

Gelukkig hoven we tegenwoordig niet meer de archieven in om te achterhalen welke materialen en kleuren de basis van het vroegere onderhoud vormden. Met onze innovatieve technieken kunnen wij alle kleurlagen, tot wel 40 diktes, in beeld brengen. Zo stellen we de originele kleur vast, zowel voor buiten als voor de afwerking binnen.

Interieur, vormgeving en kleuren

 

Door de jarenlange ervaring in het vormgeven van onderhoud kunnen we niet alleen technisch, maar ook esthetisch ondersteunen in het restylen van uw onroerend goed. Dat kunnen we doen voor de buitenzijden van een gebouw, maar ook voor het interieur. Uw wensen worden vertaald in een visual en desgewenst in een proefopstelling.

Interieur renovatie

 

 

Inspectie & diagnose

 

 

Risicoanalyse

 

 

Onderhouds
programma (MJOP)

 

 

Technisch advies

schilderwerk

 

 

Kleurhistorisch

onderzoek

 

 

Vormgeving en

kleuren

Van de Kerkhof onderhoud & renovatie • 073 822 06 68  •  info@vdkdenbosch.nl